Individanpassad behandling

På Deviis Psykologmottagning får du verktyg som hjälper dig att förebygga och hantera dina svårigheter på ett bättre och enklare sätt. Jag erbjuder både enskild, parterapi och gruppterapi beroende på behandling med hänsyn tagen till dig och dina behov. Här utgår jag ifrån såväl kognitiv beteendeterapi (KBT) som Somatic Experiencing®  för behandling av bland annat:

   ▪ Anhörigproblematik
   ▪ Bristande självförtroende
   ▪ Depression
   ▪ Föräldraproblematik
   ▪ Livskriser
   ▪ Låg självkänsla 
   ▪ Oro
   ▪ Relationsproblematik
   ▪ Sorgereaktioner
   ▪ Stressrelaterade besvär
   ▪ Sömnproblem
   ▪ Trauma/PTSD
   ▪ Utbrändhet
   ▪ Ångesttillstånd

 

Vi ska i samarbete hitta metoder och verktyg anpassade till din kapacitet och möjligheter. Verktyg som kommer att bana vägen för en bättre tillvaro för dig. Behandlingen fokuserar även på att förebygga såväl eventuell sjukskrivning som längre sjukfrånvaro.

Har du frågor om behandling och psykisk hälsa - titta på vårdguiden www.1177.se som ger information om bland annat:
    ▪ Att gå i terapi
    ▪ Frågor och svar
    ▪ Diagnoser och besvär