Program

Rehabiliteringsprogrammet är för dig som har fått en remiss från din vårdcentral och inleds vid ett första möte på Deviis Psykologmottagning. Programmet har vanligtvis ett förlopp på tre till sex månader samt ett uppföljningssamtal senast fyra månader efter avslutad behandling.

Förloppet inleds med ett grundläggande samtal där vi tillsammans belyser dina nuvarande svårigheter och gemensamt kommer fram till en behandlingsprocess.

Därefter påbörjas individuella terapeutiska samtal med kognitiv beteendeterapi (KBT) som fokuserar på att identifiera och bryta negativa tankemönster. Under hela behandlingsförloppet får du fortlöpande kunskap och verktyg omkring det aktuella problemområdet.


Målet är att det skapas förståelse och insikt om varför du tänker och upplever som du gör och hur dessa tankar och känslor påverkar ditt beteende. I behandlingen får du hemuppgifter med syftet att testa verktyg samt applicera dem i din vardag och på så sätt införliva nya förhållningssätt.
 
Det ingår även undervisning (psykoedukation) med utgångspunkt i psykisk ohälsa och stresshantering. Vid varje tillfälle ingår även vägledd närvaroträning (mindfulness) samt avslappning.

Har du frågor om patientavgifter titta på vårdguiden - www.1177.se eller kontakta Patientservice på tel. 
040-33 33 30.