Mindfulness

Vägledd närvaroträning innebär att vi tränar alla dina sinnen för att du kan vara här och nu i en medveten närvaro. Det handlar om att stanna upp, varva ner, fokusera och bli mer uppmärksam på nuet. Du ska bara känna och observera, du ska inte döma eller bli känslomässigt involverad. Ju oftare du stannar upp, ju mer uppmärksam blir du och kan uppleva känslan av nuet på ett rofyllt och behagligt sätt. I den närvarobaserade träningen lär du dig att lyssna på kroppens signaler, att se dina möjligheter och resurser och samtidigt känna dig som medbestämmande i ditt eget liv. Du blir bättre på att fokusera på det som är viktigt, och du ökar din förmåga att fatta genomtänkta och kloka beslut.
 

Avslappning

Vägledd progressiv avslappning - Detta är ett praktiskt tillvägagångssätt där vi successivt går igenom olika muskler i kroppen och aktivera dessa för att sedan låta musklerna slappna helt av. Vid regelbunden progressiv avslappning kommer du att öka ditt välbefinnande.

Närvaroträning och avslappning ingår i rehabiliteringsprogrammet och kan även ingå som ett komplement till övrig terapeutisk behandling för dig som söker privat.

Forskning har visat att mindfulness och avslappning ger resultat vid stresshantering samt reducering av olika tillstånd som bland annat depression, ångest och oro.