Deviis erbjuder individuell handledning både på plats och digitalt.


Privat handledning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en värdefull resurs för dig som är legitimerad psykoterapeut eller om du utbildar dig inom KBT. Denna handledning är anpassad för psykologer, läkare, sjuksköterskor och socionomer som vill fördjupa sina kunskaper inom KBT och psykoterapi.

Fördelar med privat handledning i KBT:

Individuellt fokus: Anpassa handledningen efter dina specifika behov och preferenser. Diskutera unika situationer och dilemman i ditt terapeutiska arbete.

Oberoende: Du är inte beroende av din arbetsgivares beslut eller budget. Om din arbetsgivare inte erbjuder handledning eller om du inte är nöjd med den, kan du söka extern handledning.

Sekretess: Privat handledning garanterar konfidentialitet. Du kan diskutera känsliga ämnen och etiska dilemman utan insyn från din arbetsgivare.

Flexibilitet: Anpassa tidpunkter och frekvens för sessionerna efter dina behov, och välj mellan fysiska möten eller digital handledning.

Individuell utveckling: Arbeta med specifika mål och förbättra din kompetens och självkännedom.

Investering: När du själv betalar för handledning investerar du i din professionella utveckling, vilket kan öka din motivation och engagemang.

Kontakta Deviis för upplägg och kostnadsförslag.
Skicka gärna mail till 
vibeke@deviis.se eller använd kontaktformuläret som finns under kontakt.