Rehab-garanti

Rehabiliteringsgarantin riktar sig till personer som har drabbats av medelsvår psykisk ohälsa så som utmattning, depression, oro, ångest och stress. Personer med psykisk ohälsa kan erbjudas kognitiv beteendeterapi (KBT)Somatic Experiencing® (SE) ingår inte i fritt vårdval (inte med remiss).

Syftet med rehabiliteringsgarantin är att stödja personer att kunna återgå till arbetslivet eller att förebygga längre sjukfrånvaro.

Kontakta läkare på din vårdcentral. Bedömer läkaren att du uppfyller kriterierna för psykisk ohälsa, skriver läkaren en remiss, som sedan skickas vidare till Deviis Psykologmottagning. 

Denna behandling kan erbjudas från 16 års ålder och upp. Det finns ingen övre åldersgräns.

Deviis Psykologmottagning på www.1177.se