Om mig

Deviis Psykologmottagning drivs av mig Vibeke Isbrandtsen och jag är leg. psykolog med examen från Köpenhamns universitet. Jag är också leg. psykoterapeut, specialistpsykolog i behandling/psykoterapi, handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT. Jag är även utbildad och certifierad Somatic Experiencing® terapeut (SEP). Somatic Experiencing® är en treårig utbildning i traumabehandling.

Jag har tidigare arbetat på Vuxenhabiliteringen där jag bland annat har gjort utredningar, haft individuella samtal samt väglett samtalsgrupper bestående av personer med olika funktionsnedsättningar så som Aspergers syndrom, ADHD och ADD. Utöver detta har jag arbetat med vuxna och ungdomar med psykiatriska diagnoser. Jag har även arbetat som konsult för en privat psykologverksamhet där behandlingen var riktad mot diagnoserna depression, PTSD, utmattningssyndrom och ångestsyndrom.

Driver sedan 2016 privat mottagning i Malmö, Västra hamnen.