Somatic Experiencing®

Somatic Experiencing® (SE) är en terapimetod för att minska och upplösa efterverkningar av trauma (också kallat post traumatisk stress eller PTSD). Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner. Somatic Experiencing® (SE) ingår inte i fritt vårdval (inte med remiss).

Genom metoden kan fysiska spänningar och låsta reaktioner lösas upp. När kroppen får denna möjlighet och den tid som behövs aktiveras dess inneboende förmåga till läkning, precis som kroppen läker fysiska sår om den inte hindras. Metoden innebär en balansering av nervsystemet på flera nivåer vilket leder till bättre balans i känsloliv och möjlighet till större inre trygghet och förbättrad livskvalitet - länk till Somatic Experiencing®

Somatic Experiencing® - behandling

Somatic Experiencing® som terapi kan på Deviis användas i sin renodlade form eller i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT). Vilken behandlingsform vi kommer att använda avgörs helt med utgångspunkt i hur ditt behov ser ut.
 
Tillsammans lägger vi upp ett behandlingsförlopp, som kan variera allt ifrån ett par samtal till en längre gående kontakt. Oftast träffas vi en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Vi gör en regelbunden utvärdering av progressen i förloppet för att se hur långt vi har kommit och vart vi är på väg.

Vi tillsammans, i ett långsamt närmade av dina svårigheter, tar vi oss igenom tidigare upplevelser/trauman som har påverkat alla eller delar av ditt liv. Vi går alltså inte för djupt i ditt eller dina trauma(n) och riskerar retraumatisering, det vill säga att du återupplever ditt eller dina trauma(n) igen. Vi fortskrider med behandlingen i ett långsamt tempo för att du ska få tid att landa och känna din egen upplevelse av närvaro. Detta sker i din takt och vi undersöker endast det som du önskar att vi ska titta närmare på.

Ett trauma uppstår när en person har varit utsatt för en svår händelse, ett övergrepp eller svåra kränkningar. PTSD, Posttraumatisk stressyndrom kan utvecklas i direkt anknytning till en traumatiserande händelse eller utvecklas först flera år senare. Karaktäristiskt för detta syndrom är att personen upplever återkommande minnesbilder ”flashbacks” eller har mardrömmar omkring traumat. Det som också är karaktäristiskt är att personen också ofta undviker allt som påminner om händelsen som har lett fram till traumat.