Om mig

Deviis drivs av mig Vibeke Isbrandtsen och jag är leg. psykolog. Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av bland annat depression och ångest-tillstånd, stressrelaterade besvär och kriser. Tillsammans arbetar vi för att förstå dina problem genom att synliggöra mönster av tankar, känslor och reaktioner och arbeta aktivt med att förändra dessa mönster. Fokus ligger på dina upplevelser och reaktioner här och nu men även hur dessa kan förstås i ljuset av tidigare erfarenheter. Genom samtal och övningar att arbeta med hemma får du nya erfarenheter och verktyg för att må bättre.


Deviis Psykologmottagning
Vibeke Isbrandtsen, leg. psykolog
Stora Varvsgatan 21 E, 211 76 Malmö ǀ Tel. +4670-676 12 08
E-post: vibeke.isbrandtsen@telia.com ǀ www.deviis.se