Har du frågor om patientavgifter titta på vårdguiden - www.1177.se eller kontakta Patientservice på telefonnummer 040-33 33 30.