Utbildning  Föreläsning  Handledning

Utbildningar, föreläsningar samt handledning kan anordnas för arbetsplats, företag, föreningar och anhöriga och anpassas efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Syftet är att tjänsterna ska vara direkt applicerbara hos kunden och ska fungera som förebyggande åtgärder innan en sjukskrivning ska behöva ske.

Några av de ämnen som erbjuds är:
   ▪ Bemötande
   ▪ Mobbning
   ▪ Motivation
   ▪ Psykisk ohälsa
   ▪ Sorg
   ▪ Stress
  Kontakta Deviis för upplägg och kostnadsförslag.